A PERFECT YELLOW WALL

This is the Plaza de la Catedral and the infamous little restaurant La Bodeguita del Medio.
 photo Cuba200_zps4f2611fc.jpg photo Cuba201_zpsb024adcf.jpg photo Cuba203_zps3d97d60b.jpg photo Cuba202_zps3c511a07.jpg photo Cuba204_zpsab40c4c0.jpg photo Cuba205_zpsf87e7a1e.jpg photo Cuba206_zpscb04dd52.jpg photo Cuba207_zps847fcb45.jpg photo Cuba208_zpsa7d42fad.jpg photo Cuba209_zps0e90894f.jpg photo Cuba212_zps9345d3b4.jpg photo Cuba214_zps0009f015.jpg photo Cuba213_zpscf5e775a.jpg photo Cuba215_zps9d2bcec1.jpg photo Cuba216_zps8be55c39.jpg photo Cuba217_zps6f0fbc2c.jpg

No hay comentarios:

Publicar un comentario